Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

Gas Chromatography (GC)

High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)

Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS)

Immunoassays